top of page

Faydalı Bilgiler/Faydalı Siteler

DSC03853.JPG

Gelecek Nesillerin Kusur İstemeyen Mirası: Su

Bugünkü yöntem ve yönetim anlayışı ile yarınlara kusursuz miras bırakmak mümkün gözükmemektedir.

  Suyun en kıymetli hazine olacağı günler çok yakındır.

  Hayatta alternatifi olmayan tek madde sudur. Hayatımızın kaynağı olduğu gibi tüm canlıların hayat kaynağı sudur.

  Sulama yöntemleri israftan uzak, sulama yönetimleri hissiyattan ve adam kayırmaktan uzak tutulmak zorundadır.

  Sulama yöntemindeki her türlü kayıplar iyi araştırılmalı ve bitkinin hayatını sürdürecek yüksek verimin sağlandığı en az su miktarları tespit edilmelidir.

DSC04092.JPG

Dünya Su Sergisi Türkiye Temsil Projesi

21. yüzyılın başlarında azalma sinyallerini veren su kaynaklarının iyi yönetilmesi ve korunması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. İlk çağlara göre büyük gelişme gösteren tarımsal sulama yöntem ve yönetimleri kendisini revize ederek gelecek nesillerin kusur istemeyen mirası suyu daha itinalı kullanmak ve büyük su israflarının adeta su adına cinayetlerin işlendiği sulama yöntemlerini bırakarak suyun azami tasarruf edildiği yöntemleri bulup yönetmek zorundadır.

DSC04050.JPG

Dün Bugün ve Yarın Tarımsal Sulamanın Gelişimi

Sulama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında her türlü insan zafiyetleri, yöntem ve yönetim zafiyetleri yok edilmelidir. Konu su ve su yönetimi olduğuna göre maliyet 2. planda tutulup, uygulanabilir tasarruflu yöntemlerin araştırılması ve uygulanmasına ciddi kaynaklar ayrılmalıdır.

İnsan, yöntem ve yönetim zafiyetlerinden arındırılmış yüksek tasarruflu modern-otomasyonlu sulama  yönteminde esas olan Sulama alanlarının uygun  olan değişik kotlarında inşa edilen kapalı sistemde basınçlı borulara bırakılan su yine fazla toprak hazırlığı yapılmamış arazilerde damla sulama yöntemiyle bırakılarak toprak içindeki nem sensorlarıyla aşırı su israfı yüksek oranda azaltılmış,  toprak erozyonu tamamen ortadan kaldırılmış,   toprak değer kaybı ile bitkilerde  verimsizliklerin tamamen yok edilmesidir..

bottom of page