top of page

5. Dünya Su Forumu Sütlüce-İSTANBUL/2009

DSİ TÜRKİYE TEMSİL PROJESİ

  • 5. Dünya Su Forumu Dünya Su Sergisi
  • On Yıllık İşletme Şefliği sonrasında haklı nedenlerle memuriyete aravererek 2001-2004 yılları arasında Su Tasarrufu esaslı DAMLA SULAMA yöntemleri üzerinde özel sektörde İşletme ve Proje Müdürlüğü görevini yürütmüştüm. 2004 Yılında Açıktan Atanarak DSİ 18. Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştim. En büyük vazifem Damla Sulama Sistemini ve Su Tasarrufunu Genel Müdürlük genelinde anlatmaktı. 2005 yılında DSİ Genel MÜdürlüğümüzün düzenlediği Tarımsal Ekonomi Seminerinde bu vazifeyi ifa ederek Türkiye Genelinde DSİ de Su Yönetimi konusunda yeni bir dönemin başlamasına vesile olan ilk iki-üç  kişiden biri oldum. 2005 yılında Mecliste çıkarılan bir kanun ile artık Türkiye Sularının Daha tasarruflu kullanılmasına sebep olacak Damla Sulama-Yağmurlama Sulama sistemlerine geçilmesi kararlaştırılmıştı. 2006 yılında Mexikanın Başkenti Mexico City de yapılan 4. Dünya Su Forumu sonuç bildirgesinde Ülkemizi ilgilendiren tavsiye kararlarını okuduğumda kafam allak bullak olmuştu.  2007 yıllında İstanbulda İTÜ ve Su Vakfı tarafından düzenlenecek olan Türkiye 1. İklim Değişikliği Kongresi benim için fırsat olacak, duygu ve düşüncelerimi haykıracaktım. Bildiri metnim sunumlu olarak kabul edilince çok mutlu olmuştum.Ülkemizin Tarımda Özellikle Sulama alanında kalkınması en büyük arzumdu... Allah Bildiriyi sunmamı nasib etti. 2009 Yılında İSTANBUL Sütlücede düzenlenen 5.Dünya Su Forumu bünyesinde düzenlenen Dünya Su Sergisine Türkiyeyi temsi eden projem ile katılmam ayrıca büyük mutluluk vesilesi olmuştu.

  • Projenin Tasarımı, Yapım Yönetimi, Sergi ve Tanıtım Yönetimi Osman ERTÜRK tarafından gerçekleştirilmiştir. 2009 İSTANBUL 

10483271_896285043719171_252474485161037
Dün, Bugün ve Yarın Tarımsal Sulamanın Gelişimi Zir. Müh.Osman ERTÜRK

5. Dünya Su Fuarı Dünya Su Sergisi DSİ TÜRKİYE Temsil Projesi

DÜN, BUGÜN VE YARIN

TARIMSAL SULAMANIN GELİŞİMİ

 

Osman ERTÜRK

DSİ 18 Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcısı Eğirdir Yolu-Isparta

oerturk@dsi.gov.tr

 

 

ÖZET

 

Koca kâinatın varlık sebebi olan insanoğlunun, ilk günden beri beslenme ihtiyacı artarak süregelmiştir. Beslenmenin temel ögesini bitkisel gıdalar oluşturmaktadır.

Dünyada yaşayan insan nüfusunun, hızla arttığı son yüz yılda beslenme ihtiyaçlarının artmasından dolayı tarıma duyulan ihtiyaç- özellikle sulu tarıma duyulan ihtiyaç en üst düzeylere ulaşmıştır.

 Dünya nüfusunun artışına paralel olarak, ülkeler tarıma elverişli topraklarında sulu tarım imkânlarını araştırmışlardır. Su kaynağı yanında veya uzağında büyük boyutlu iletim kanalları, tüneller ve pompajlı sistemler ile sulama şebekelerini inşa etmişlerdir.

 İlk çağlara göre büyük gelişme gösteren tarımsal sulama yöntem ve yönetimleri;  kendisini revize ederek,  gelecek nesillerin kusur istemeyen mirası suyu daha itinalı kullanma mecburiyetindedir.

Salma sulama yönteminde aşırı su israfı, aşırı toprak erozyonu ve hızlı toprak değer kaybı ile bitkilerde büyük verimsizliklere neden olunmaktadır.

Kapalı sulama sisteminde Su israfı, toprak erozyonu, toprak değer kaybı kısmen azaltılarak, bitkilerde verimsizlikler biraz aşağı seviyelere çekilmektedir.

Mevcut sulama yöntemleri her ne kadar genç ise de gelecek nesiller için sakıncaları beraberinde ihtiva etmektedir.

Gelecek nesillerin daha mutlu, barış içinde dengeli beslenerek hayatlarını devam ettirmeleri bugünden yarınların planlanmasından geçmektedir.

Her yeniliğin, her yeni sistemin bir bedeli vardır ve bu bedel pahalı olabilir. Ancak Gelecek nesillerin mirası Su da pek ucuz değildir.

Her geçen yıl su kullanımında duyarsız kalarak birkaç tane Beyşehir gölü büyüklüğünde suyu israf ederek üretimin azalmasına sebep olmak da, daha dikkatli ve duyarlı davranarak birkaç tane Beyşehir gölü büyüklüğünde suyu tasarruf ederek daha fazla üretime sebep olmak da bizim elimizdedir.

Bunun için suyun daha akılcı ve ekonomik olarak kullanıldığı, insan hatalarının en aza indirildiği sistemler üzerinde ısrarcı olmak gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Su, Damla sulama, Gelecek Nesil

bottom of page